1. HOME
  2. お知らせ
  3. インテックス大阪安全大会2023に参加しました

N E W S & P I C K U P

お知らせ

安全衛生

インテックス大阪安全大会2023に参加しました

画像:インテックス大阪安全大会HPから
 
弊社役員、安全衛生担当、施工管理社員が、インテックス大阪様主催の安全大会に参加しました
■ 2023年8月9日(水)13:00~17:00

【第一部】施工管理
■講演① 施設ご利用時の安全管理について/インテックス大阪 運営管理部
■講演② 展示会場を想定した不安全行動のVR体験会/ミドリ安全株式会社
■講演③ 展示会搬入搬出等安全ガイドラインの策定について/日本展示会協会

【第二部】災害対応
■講演④ 火災発生時の施設対応と主催者対応について/インテックス大阪 防災センター
■講演⑤ 地震の備えについて/大阪市消防局 住之江消防署

インテックス大阪安全大会2023HP https://intex-anzen.com/

 

最新記事